logo
august 2006


Om Amatørteateret Fantasia

Amatørteateret Fantasia ble dannet i februar 2006. Vi holder til i Porsgrunn, og har pr. i dag 27 aktive medlemmer i alderen 10 til 50 år.

Monica

Teateret har som målsetting å ha en oppsetting i året, på høst/vinter. Kontaktperson er Monica Melbye, telefon 3551 4795.

(les i Varden...)Om Fantasia

Amatørteateret Fantasia ble dannet i februar 2006. Vi holder til i Porsgrunn, og har pr. i dag 27 aktive medlemmer i alderen 10 til 50 år.

les mer

Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved å sende epost til:
post@teaterfantasia.no